Stor skogbrannfare

Meteorologisk institutt har hevet farenivået for gress- og lyngbrann til oransje.

Vær svært forsiktig med åpen ild. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.