Stortingsvalget 2021 - manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn

Riksvåpen logo - Klikk for stort bildeValglogoStår du i manntallet?
Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved Stortingsvalget 2021.

Fra mandag 12. august til og med valgdagen 13. september, kan du på biblioteket undersøke om du står i manntallet for Sauda kommune. Der vil manntallet for hele kommunen ligge ute til offentlig ettersyn.
 
Dersom du mener at du selv, eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til Valgstyret i Sauda kommune, postboks 44, 4201 Sauda.»