Straumstøtte til næringslivet

Det er opna for å søke straumstøtte til bedrifter for perioden januar til mars. Før du går inn i søknadsskjema anbefalast å ha klar faktura for straum for aktuell søknadsperiode.

Søknadsskjema finn du på kommunens hjemmeside.

I skjema er det også mulig for å søke støtte til ekstraordinære kostnadar knytt til høg straumpris.

Har du spørsmål ta kontakt med Harald Løland på epost  eller mobil.

Søknadsfrist: 26.05.2023