Strengere mottak av restavfall til sorteringsanlegget

I forbindelse med ny rammeavtale på mottak av avfall går nå restavfallet fra Sauda Kommune til BIR forbrenningsanlegg. Her nyttes avfallet til å produseres det strøm og fjernvarme som går til oppvarming av Bergen by. 

 

Forbrenningsanlegg er en komplisert prosess, med strenge utslippskrav. På grunn av dette må avfallet som leveres fra Sauda Kommune sorteres bedre enn tidligere. Dette gjelder spesielt det som avfallet som blir levert i kontainerne på sorteringsanlegget, men det er også funnet mindre avvik i husholdningsavfallet. To avvik som går igjen i husholdningsavfallet er batterier og spraybokser. Disse kan eksplodere og er en HMS-fare i prosessen før forbrenning.

Det er ikke tillat å levere avfall som kan material-gjenvinnes, avfall som er skadelig for miljøet ved forbrenning, eller avfall som kan medføre produksjonsproblemer ved energianlegget, som restavfall.

Eksempel på avfall som ikke skal kastes som restavfall kan være: 
• Farlig avfall ut over konsesjon: Radioaktivt avfall, olje, maling, etc. 
• Elektriske artikler: Hvitevarer, PC utstyr, husholdningselektronikk, batterier, lyspærer etc. 
• Eksplosivt avfall: Eksplosiver i alle former, Spraybokser, fyrverkeri, ammunisjon, trykkflasker, brannslukningsapparater, eksplosivt støv osv. 
• Metall: Aluminium, stål, jern etc 
• Ikke brennbare materialer: Stein, jord, isolasjon, glass, stentøy, gips, asbest, eternitt etc. 
• Materialer som fører til miljøutslipp ved brenning: Gips, asbest, eternit, boreslam etc. 
• Patologisk avfall 

Avfall som inneholder mye metall skal leveres i kontainer for metall, Når det gjelder isolasjon som Glava skal dette leveres i egen kontainer og Rockwool i samme kontainer som steinmaterialer, fliser og porselen.