Styrking av kommunale næringsfond

I krisepakke 3 er det satt av 600 millionar til å styrka kommunale næringsfond. Sauda har fått tildelt 776 000 kr som skal bidra til auka aktivitet, sysselsetning og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial. 

For meir informasjon og tilgang til søknadsside, gå inn på regionalforvaltning.no. Ved spørsmål eller behov for meir informasjon, ta kontakt med kommunalsjef Næring og samfunn, Eirik D. Fatnes,  på tlf 99458553 eller epost.