Sydande og Syklande Sauda

Gamle torget i Sauda - Klikk for stort bildeGamle torget i Sauda Ingvild Hovind Åpent møte tirsdag 24.11.20 kl 19.00-20.30 
Arrangementet vil bli strømmet, mer informasjon kommer.
 

Syklande Sauda

Presentasjon av Sykkelstrategi for Sauda (2020-2030) som nå skal ut på høring.

Parkering sentrum

TØI (Transportøkonomisk Institutt) ved Marianne Knapskog presenterer analyse og forslag til strategi for parkering i Sauda sentrum. Dette er en del av forarbeidet til ny sentrumsplan i Sauda

Gamle Torget

Presentasjon av mulighetsstudie for utforming av torget ved Nora Johanne Mellemstrand og Svein Erik Bergem fra Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter. Mulighetsstudiet skal bidra til diskusjon om fremtidig utvikling av byrom i Sauda.


Det legges opp til diskusjon i etterkant av presentasjonene