Tjenestetilbud i Sauda under koronasituasjonen

Oversikt over tjenestetilbudene med avvik fra normal drift i perioden med koronatiltak.

NB! Det vil bli lagt til flere tjenester fortløpende

Tjenestetilbud under corona

Sauda Frivilligsentral

Sauda Frivilligsentral i samarbeid med Sauda kommune tilbyr handlehjelp og hjelp til andre nødvendige ærend for personar i karantene, samt personar i risikogruppa som ikkje har pårørande til å hjelpa seg. Gjeld kl. 10-15 på kvardagar. Ta kontakt med Mari på tel. 920 81 654.

Rådhuset / Kundetorg

For å sikre god bemanning og å kunne opprettholde tjenestene våre, har vi valgt å stenge rådhuset for besøkende. Vi er fortsatt tilgjengelige på e-post og telefon i våre åpningstider.

Ta kontakt med Kundetorget på 52 78 62 00 eller post@sauda.kommune.no

Åpningstid:
Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 15.00
Torsdag: Kl. 09.00 - 16.00
Fredag: Kl. 09.00 - 14.00

Renovasjon

Sorteringsanlegget åpner igjen torsdag 26/3 08:00, og går tilbake til ordinære åpningstider.
Det er opprettet vipps som betaling og vi oppfordrer privatkunder til å bruke dette.
Bruk hansker og ikke ta på ting unødvendig!

Vi ber dere alle om å ta vare på renovatørene våre, slik at vi unngår å smitte disse som gjør en så viktig jobb for samfunnet. Det kan du enkelt gjøre ved å vaske deg godt på hendene både før og etter du triller frem avfallsbeholderen for tømming. Husk også å knytte poser godt, og ikke la avfall ligge utenfor beholderen.

Brannstasjonen

Brannstasjonen er stengt for besøkende inntil videre.

For henvendelser, ta kontakt med brannsjef Inge Seim på tlf. 52 78 63 06 / 957 87 068 eller e-post: inge.seim@sauda.kommune.no

NAV

NAV Sauda holder publikumsmottaket stengt inntil videre for å redusere smittefaren.

Dere kan nå oss på nav.no

Vi beklager ulempen dette medfører. Vi har opprettet følgende vakttelefoner mellom kl. 08.00 - 15.30.

 • Oppfølging arbeidssøkere/permiterte: 406 29 567
 • Oppfølging sykemeldt/AAP: 412 88 564
 • Økonomisk sosialhjelp: 976 87 554
 • Frivillig forvaltning/økonomisk rådgivning: 917 38 126 

 

Skoler/barnehager

Regjeringa har beslutta at alle landets barnehagar og skular framleis skal ha stengt til og med 13.april.
Føresette som har behov for- og rett til eit omsorgstilbod for sine barn/unge må snarleg ta kontakt med styrar i barnehagen/rektor ved skulen.
-    Dette gjeld dei som har eit tilbod i dag, og som treng å vidareføre dette frå og med fredag 27.mars – måndag 13.april.
-    Det gjeld også dei som ikkje har søkt om tilbodet før, men har eit behov i perioden 27.mars – 13.april.

Skulane vil ha stengt, som vanleg i påskeferien.
Barnehagane stenger klokka 12.00 onsdagen før skjærtorsdag, og har stengt heilagdagane.

Ta kontakt med styrar/rektor på mobiltelefon. Du finn kontaktinformasjon på heimesidene til barnehagen/skulen.
 

Saudahallen/kino

All aktivitet i Saudahallen er stengt inntil videre.

Det blir ikke satt opp kinoprogram inntil videre.

Biblioteket

Biblioteket holder stengt inntil videre.

Vi vil informere om at det ikke er hensiktsmessig å bestille bøker på nett. Alle transportordninger mellom bibliotekene er innstilt, og ingen bøker blir levert ut av biblioteket i denne perioden, unntatt de som allerede har fått melding om at de har bøker som kan hentes.

 

 

Helse og omsorg

 

Helse og omsorg

Barnevern

Barnevernet i Sauda og Suldal har alltid åpent.
Karantene, isolasjon og manglende dagtilbud kan føre til at barn og ungdom som opplever skadelige hjemmesituasjoner er enda mer sårbare enn vanlig. Det er derfor viktig at barn, ungdom og voksne kontakter barnevernet når de selv opplever eller blir bekymret for om et barn eller en ungdom er i behov for akutt hjelp, også når situasjonen er som nå.

Barnevernet kan nås på dagtid  52 78 60 30 og 469 42 992 etter 15.00

Barn og unge kan også kontakte alarmtelefonen på 116 111. 
 

Demensteam

Kartleggingsbesøk i hjemmene av demensteam stoppes inntil videre.
Demensteam kan kontaktes på tlf 52 78 61 74  / 941 34 272  tirsdager eller via e-meldinger fra lege.

Helseinstitusjoner og omsorgsboliger

Det er innført adgangskontroll ved Åbøtunet, Høllandstunet, Sauda DMS, Bøgata og Torsveien. 
Dørene er låst på Åbøtunet og Sauda DMS. Besøkende bes ringe på og konsultere med personale før de eventuelt får tilgang. 

Adgang kun for nødvendig besøk etter avtale. 

Kantine på Åbøtunet

Kantinen er stengt for besøkende og ansatte.
De som ønsker å kjøpe middag, får tilbud om porsjonspakket middag til å ta med hjem.
Ved kjøp, ring til kjøkken på tlf 52 78 61 90

Middagen henter du ved utgangen til kantina. Vi tar ikke i mot betaling med kontanter eller kort. Betaling skjer via månedlig fakturering.

Se egen side for meny i kantinen.

Svangerskap, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Under finner du informasjon om tilgjengelig svangerskapsomsorg og helsestasjons- og skolehelsetjenestetilbud under Koronautbrudd (etter anbefaling fra Helsedirektoratet).


Svangerskapsomsorg

 • Gravide tar kontakt med jordmor for individuell oppfølging, tlf. 99100266.
 • Hjemmebesøk erstattes med konsultasjon på helsestasjonen.

Følgende prioriteres for helsestasjon:

 • Oppfølging av nyfødte etter behov
 • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier
 • Gjennomføre vaksinasjonsprogrammet ( 6uker, 3mnd, 5mnd, 12mnd, 15 mnd konsultasjoner går som normalt )
 • Hjemmebesøk erstattes med konsultasjon på helsestasjonen.

Skolehelsetjenesten

 • For elever på skolene er helsesykepleier tilgjengelig på telefon hver dag fra man- fre kl 09-14
 • Ungdskolen tlf 489 59 082 / 52 78 60 30
 • Risvoll tlf 415 53 269 / 52 78 60 30
 • Fløgstad tlf 932 16 458 / 52 78 60 30
 • Austerheim 52 78 60 30

Helsestasjon for ungdom

 • Vanlig åpningstid utgår.Ta kontakt på tlf 991 00 266 for individuell avtale.

Videregåande skule:

 • Ved behov, ta kontakt med fungerende helsesykepleier Torunn, 99 10 02 66. 
Legesenter

Som et ledd i smitteverntiltakene som gjennomføres på legesenteret stenges nå pasientluken inntil videre. Samtidig økes kapasiteten på telefonen. Alle øyeblikkelig hjelp-pasienter vil bli tatt hånd om etter avtale.

Sauda legesenter vil bidra til minst mulig smittespredning - vi ber derfor om at pasienter ikke møter opp fysisk til vanlige timer med mindre det er helt nødvendig. Lege vil kontakte deg på telefon eller e-konsultasjon samme dag som avtalt time. Skriv gjerne e-konsultasjon til lege i forkant av time, med info om hva du trenger hjelp til nå og hva som evt. kan vente. 

Obs: Ingen med luftveissymptomer (feber, hoste, tungpust) må møte opp uten avtale. Ring 52 78 60 00 eller koronalinje 468 03 393 i vanlig arbeidstid for å avtale konsultasjon, eller legevakt 116 117 på kveld/natt.

Viktig info ang betaling

E-konsultasjon eller telefonkontakt med lege vil medføre faktura, men vennligst ikke oppsøk betalingsterminal eller luke. Faktura vil bli sendt ut uten gebyr i denne perioden. 

Tannhelse - akutthjelp ved tannhelseproblemer?

Har du behov for akutthjelp ved tannhelseproblemer?
Ring din vanlige tannklinikk. Da vil du få beskjed om hvor akutthjelp gis. 

Er du mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 må du gi beskjed om dette ved første kontakt slik at vi tannhelsetjenesten kan legge til rette for god og forsvarlig behandling både for deg, personalet og befolkningen for øvrig. 
All akutthjelp bestilles på telefon på forhånd. 

Oppdatert informasjon om Tannhelse Rogaland. 

Fysioterapitjenesten og frisklivsarbeid

For å hindre smitte av koronaviruset har helsedirektoratet vedtatt å stenge virksomheter innen fysioterapi, herunder også manuellterapi (utenfor spesialisthelsetjenesten).

Det vil si at fysioterapitjenesten, inkludert frisklivsarbeidet, nå er tatt ut av direkte pasientkontakt.
De kan imidlertid nås på telefon og avhjelpe med råd og veiledning.
 

Rus og psykisk helsetjeneste: Psykisk helse voksne, barne- og familieteamet og Rop-team

På grunn av at vi ønsker å redusere smitterisiko knyttet til Covid-19 mot pasienter/brukere og helsepersonell vil det være reduksjon/endring i våre tjenester fremover. De som allerede har avtaler blir kontaktet for avklaring om videre oppfølging pr tlf.
Covid-19 utbruddet er en vanskelig situasjon for oss alle, små og store. I slike situasjoner kan det være fint å søke hjelp, støtte eller veiledning. 

Psykiatrisk sykepleier, barne- og familieveileder og kommunepsykolog for barn og unge vil være tilgjengelig på tlf fra kl 13-15. Det er også mulig å sende sms, slik at en kan bli kontaktet.

Send sms eller ring mellom kl 13-15:
Psykiatrisk sykepleier: 488 94 683 
Barne- og familieveileder: 911 27 726 
Kommunepsykolog barn og unge: 907 79 616 
 

Rop-team opprettholder pr i dag samme drift som før.

Personal tilgjengelig på jobb:
Hverdager: kl 08.00-21.30
Lørdag/søndag: 08.00-19.30

Rop 1: 489 90 023
Rop 2: 908 34 384

Rop- team har  ordninger for utdeling av brukerutstyr for injeksjon gratis for alle injiserende stoffmisbrukere som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.
Ring eller send sms til Rop-team for avtale om uthenting av brukerutstyr.

Mental helse sin hjelpetelefon:116 123 (åpen hele døgnet)
Foreldresupport: 116 123 - en egen telefon og chat for småbarnsforeldre som trenger hjelp og veiledning når hverdagen blir krevende. Telefonen er et samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse.

Lenker til selvhjelpsmateriell finner du blant annet under her:
Norsk Forening for Kognitiv terapi
Rådet for psykisk helse
Unge pårørende

Dagsenter

Fom mandag 23.3.20 vil det være noe redusert tilgang på DS. Det er kun drift i èn etasje (2.etg), og her ivaretas de med flest dager i vedtaket, samt brukere som ikke lenger får tilbud om avlastning ved SDMS. Det er kun 8 plasser og disse er pr i dag fylt opp. Brukere dette påvirker vil få beskjed. 
Bakgrunnen for dette, er at det rigges for en beredskapsenhet i 1. etg på Høllandsheimen. 
 

Hjemmetjenester (hjemmesykepleie)

En forsøker så langt det lar seg gjøre å opprettholde tjenestenivået. Men en ser seg nødt til å vurdere dette fortløpende. Alle som trenger nødvendig helsehjelp vil selvsagt bli ivaretatt på en god og forsvarlig måte. 

Tjenestenivået kan bli tatt ned på oppdrag som omhandler dusj og tilsyn i første omgang. En vil og forsøke å samle oppdrag, slik at en ikke går mer inn til bruker enn nødvendig. Brukere dette påvirker vil få beskjed. 

Ber om at alle har håndsåpe og rent håndkle tilgjengelig ved vasken, for medarbeidere som kommer til bruker. Medarbeidere iverksetter selvsagt nødvendige hensyn ift hygieneprinsipper.
 

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester stenger for publikumsmottak, men kan fortsatt nås via elektroniske søknader, meldinger, e-post og telefon. Kartleggingssamtaler vil bli gjennomført pr telefon eller flyttes frem i tid, og en vil måtte påberegne noe lengre saksbehandlingstid. 

Ergoterapitjenesten, Hverdagsrehabilitering, Balansegruppe og hjelpemiddellageret

Tjenestene har redusert drift og opprettholder bare de aller nødvendigste oppgavene. All gruppeaktivitet er lagt ned på ubestemt tid.
Hovedfokuset er å bidra til å unngå smittespredning og at brukere utskrevet fra sykehus og fra korttidsopphold på sykehjem skal kunne komme hjem og fungere hjemme med nødvendig tilrettelegging.
Hjemmeboende med hjelpemiddelbehov, evt behov for reparasjoner av hjelpemidler for fortsatt å kunne bli boende hjemme, blir også prioritert.
 

Praktisk bistand (vask)

Det reduseres på tjenestenivået. En individuell vurdering vil bli utført fortløpende. Ber om forståelse for at hyppigheten og tiden til vask blir redusert/tatt bort i en periode. Brukere dette påvirker vil få beskjed.