Tømming av septikktanker våren 2019

Firmaet JTR Gruppen As, kommer til Sauda for å tømme septikktanker. 
Tømmingen vil foreta i uke 21 og 22 (f.o.m mandag den 20. mai 2019).

Tømmingen starter fra gnr. 1 (Hustveit) og forsetter t.o.m gnr. 20.

Vi gjør oppmerksom på at tankene må være klargjort/fremgravd før mandag den 20. mai 2019.

OBS! Abonnentene får ikke nærmere varsel før tømmebilen kommer OBS
 

Vi gjør oppmerksom på at dersom JTG Gruppen ikke får utført tømmingen etter fastsatt kjørerute, må huseier betale ekstra gebyr dersom firmaet må komme tilbake for å foreta tømming når tankene er klargjort. Abonnentene som ikke tilhører tømmeområdet, men har behov for ekstratømming, bes ta kontakt med JTG Gruppen. Pris for tømming av en vanlig 4 m3 septiktank vil bli ca kr. 1500,- + eventuelt spyling. Ekstratømming og eventuelt spyling vil bli fakturert til abonnenten fra JTR Gruppen AS.

Generell kontaktinformasjon JTR Gruppen
Telefon: 96096076 (bekjent kontortid fra 09-15)
E-post: haugalandet@jtrgruppen.no (foretrekker at alle henvendelser kommer på e-post)

Fant du det du lette etter?