Tømming av septiktanker høsten 2022

Firma NORVA 24 Vest AS avd. Birkeland, kommer til Sauda for å tømme septiktanker. Tømmingen vil foretas i uke 40 (f.o.m. mandag 3. oktober 2022). Tømmingen starter fra gnr. 38 (Fiveland og fortsetter t.o.m. gnr. 54).

Vi gjør oppmerksom på at tankene må være klargjort/framgravd før mandag 3. oktober 2022. OBS! Abonnentene får ikke nærmere varsel før tømmebilen kommer! Vi gjør oppmerksom på at dersom NORVA 24 Vest AS avd. Birkeland ikke får utført tømmingen etter fastsatt kjøreruter, må huseier betale ekstra gebyr dersom firmaet må komme tilbake for å foreta tømming når tankene er klargjort.

Abonnentene som ikke tilhører tømmeområdet, men har behov for ekstratømming, bes ta kontakt med Sauda kommune på e-post bente.rasmussen@sauda.kommune.no innen 14. september 2022.

Generell kontaktinformasjon NORVA 24 Vest AS,avd. Birkeland: Telefon: 57 78 11 70 (betjent kontortid fra 09.00-15.00). E-post: slovag@norva24.no