Tømming av septiktanker våren 2020

Tømmingen vil foreta i uke 18,19 og 20 (f.o.m. mandag den 27. april 2020).
Tømmingen starter fra gnr. 33 (Austarheimsvegen) og fortsetter t.o.m. gnr. 37.
 

Firma JTR Gruppen AS, kommer til Sauda for å tømme septiktanker.

Vi gjør oppmerksom på at tankene må være klargjort/framgravd før mandag den 27. april 2020. 

OBS! Abonnentene får ikke nærmere varsel før tømmebilen kommer OBS!

Vi gjør oppmerksom på at dersom JTR gruppen ikke får utført tømmingen etter fastsatt kjøreruter, må huseier betale ekstra gebyr dersom firmaet må komme tilbake for å foreta tømming når tankene er klargjort.
Abonnentene som ikke tilhører tømmeområdet, men har behov for ekstratømming, bes ta kontakt med JTR Gruppen.
Pris for tømming av en vanlig 4 m3 septiktank vil bli ca. kr. 4300,- + eventuelt spyling.
Pris for tømming av en vanlig 4 m3 tettank vil bli ca. kr. 2500,- + eventuelt spyling.
Ekstratømming og eventuelt spyling vil bli fakturert til abonnenten fra JTR Gruppen AS.

Generell kontaktinformasjon JTR Gruppen:
Telefon: 982 983 66 (betjent hele døgnet, med kontortid fra 07-16)
e-post: slamtomming@jtrgruppen.no  (foretrekker at alle henvendelser kommer på e-post)