Utbedringsarbeid Amdalsvegen

Vegen kan bli stengt i perioder på inn til 2 timer mandag til fredag fra 07.00 – 15.00 frem til vegarbeidene er ferdige.

Vegen vil være åpen kl. 09.00, 11.00 og 13.00 hver dag.

Sauda Kommune er i gang med utbedringsarbeider av Amdalsvegen.

Arbeidene på dette strekket er planlagt ferdige med asfaltering i løpet av dette året.

Aartun Transport AS er utførende entreprenør og har startet arbeidene rett nedenfor Brekkestølsbrotet.