Vedtak i formannskapet i sak 037/20 den 31. mars 2020 - karantenekrav opphevet

Vi ønsker å begrense flere med smitte så lenge som mulig, og Sauda formannskap har gjort nytt vedtak i sak 037/20.  Vi ber våre innbyggere om å følge dette, og ellers følge råd og oppfordringer fra helsemyndighetene.

Hva innebærer det å være i hjemmekarantene?
Om du er i hjemmekarantene, skal du følge disse retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

Vedtak gjeldende fra 31. mars 2020

(erstatter vedtak i kommunestyresak 015/20 av 25. mars 2020)

Sauda kommune forventer at alle som oppholder seg i Sauda:

  • Følger smittevernråd fra FHI. Råd per 31.03.2020: Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Dette gjelder ikke personer som lever sammen til vanlig. Når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. Det gjelder ikke personer som lever sammen til vanlig.
  • Følger nasjonale reiseråd. Råd per 31.03.2020: Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre. Alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig frarådes.
  • Bidrar til å opprettholde lokalt næringsliv og handel
  • Det er tillatt å opprettholde fysisk aktivitet, men hold avstand til andre.

Regjeringen har innført forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Sauda kommune ønsker også at faste campingvogner ikke benyttes til fritidsovernatting.

Sauda kommune ønsker ikke dagsturister til Sauda i påsken.

Med hjemmel i smittevernloven §4-1 bokstav e skal virksomheter som har oppdrag i Sauda legge fram plan for forebygging av smittespredning.