Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering for Rondekulen

Kommunestyret i Sauda vedtok 21.10.2020 sak 111/2020 reguleringsplan for Rondekulen.
Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens nettside. 
Frist for å klage på vedtaket er satt til 18.12.20. Klage sendes til Sauda kommune, Pb. 44, 4201 Sauda.

Saksdokument
Plankart
Plankart med vegskjæring
ROS-analyse
Vedtatte bestemmelser (PDF, 166 kB)
​​​​​​​Planomtale (PDF, 3 MB)​​​​​​​