Vedtatte årsgebyrer for 2023

Vedlagt er en totaloversikt på vedtatte årsgebyrer for 2023. 

Årsgebyrene blir også publisert under Snarveier og Betalingssatser for 2023. 

Årsgebyrer for 2023 - total oversikt (PDF, 8 MB)