Viktig informasjon fra Sauda legesenter

Oktober 2018 har Sauda legesenter tatt i bruk digital- kommunikasjon over internett mellom fastleger og pasienter. 

Mange har allerede åpnet opp for digital dialogen med fastlege, men vi har også lagt merke til at det er en del pasienter som fremdeles ikke har åpnet opp for digital kommunikasjon. Med digital dialog tilbyr vi følgende tjenester: 

 • Bestille legetime. Her han en bestille legetime direkte eller foreslå konsultasjonsdato. Det legges ut 14 dagers avtalebok for hver fastlege.
 • Fornye resept.
 • E-konsultasjon. Her kan pasienten ta opp medisinske spørsmål med legen om sykdom/situasjon som fastlegen kjenner til fra før.
 • E-kontakt. Her kan en stille administrativ eller praktisk spørsmål til medarbeidere på legekontoret.

Vi ber pasienter som ikke har åpnet for digital dialog med fastlegen om å gjøre følgende: 

 1. Logg inn på helsenorge.no med bankID (kodebrikke eller bankID på mobil)
 2. Klikk på ditt navn/ikon
 3. Du får en liste med flere valg - Velg - "Bruk av helsetjenester og ordninger". Kontroller at alle tjenestene har grønnhake. Du kan endre ved å trykke på "endre stilling".
 4. Gå tilbake til ditt navn
 5. Du får samme valgene her - Velg - "kontaktinformasjon og varseloppsett"
 6. Kontroller at det står rett kontaktinformasjon om deg (telefon og e-post)
 7. Velg tilgang du vil ha / vi anbefaler alternativ 3 - du vil bli varslet på alt du mottar fra helsenorge og hvilken måte du vil bli varslet på (SMS eller e-post, eller begge deler) 

Vi anbefaler også at du laster ned appen til Helsenorge på telefon for å ha det lett tilgjengelig.

For barn under 12 år er alle tjenestene tilgjengelig for foreldrene. Foreldre kan bestille time eller ha e-konsultasjon på vegne av sitt barn.

For barn mellom 12-16 er det begrenset tilgang for foreldre. Der er dessverre ikke mulig å bestille legetime eller e-konsultasjon for barn mellom 12-16 år via digital dialog p.ga lovverket. Bestilling av legetime må skje per telefon eller i pasientluka.

Telefonnummer til HelseNorge er 800 43 573 dersom du har spørsmål. 

Fant du det du lette etter?