Vinterstengte vegar i dalføra

Ved snøfall i dei ulike dalføra vil dei kommunale vegane der bli vinterstengde.

Vintersengt veg i dalføre - Klikk for stort bildeVintersengt veg i dalføre Teknisk drift   I overgangen mellom haust og vinter hender det at nokon vel å halde fram med bilkøyring på desse vegane sjølv om det er blitt skiføre. Bilkøyring på snølagt veg der veg ikkje vert brøyta vert rekna som motorferdsel i utmark. Dette er straffbart utan gyldig løyve. Parker bilen og bruk beina med eller utan ski!