Oversikt over tilsette


Kultur og Oppvekst - Austarheim skule

Ansatte i avdelingen Austarheim skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
414 02 814
Adjunkt med tilleggsutdanning 913 59 978
Lærer 52 78 89 80 411 63 472
Lærer
Adjunkt med tilleggsutdanning
52 78 36 07
Lærer 52 78 13 95 909 21 725
Lærer 52 78 31 29 938 36 735
Lærer
assistent lærer 414 16 157
Faglærer i Kunst og Håndverk og matematikk 932 62 184
Lektor 924 88 628
Lærer 958 25 816
Adjunkt 52 78 62 35 412 94 079
Adjunkt 913 16 455
Lærer 52 78 37 46
Førstekonsulent
omsorgsarbeider 52 78 57 51
Lærer N/A 924 34 229
Lærer 419 25 287
Lærer N/A 464 88 868
Lærer
Sekretær 1 52 78 62 35
Lærer 52 78 34 94 412 08 039
416 47 301
950 32 179
Spesialpedagog
Enhetsleder 52 78 62 36 452 55 458
Ingunn B Svandal
Lærer 52 78 31 79
Lærer 938 46 509
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135