Oversikt over tilsette


Kultur og Oppvekst - Fløgstad skule

Ansatte i avdelingen Fløgstad skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 52 78 14 82 414 58 804
Lærer 414 68 568
Spesialpedagog
Lærer 995 47 477
Lærer 52 78 38 07 404 51 361
Assistent,ufaglært lærer 970 39 744
kulturmedarbeider
950 09 899
Lærer 476 34 177
Adjunkt
Enhetsleder 52 78 56 20
Assistent
Sosionom med videreutdanning i sped. ped og veiledning
Sekretær 1 52 78 63 20 412 67 077
Lærer 52 78 34 59 971 06 502
Vernepleier
Lærer 906 10 382
Lærer 52 78 30 68 906 44 813
Lærer 924 58 883
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135