Oversikt over tilsette


Helse og omsorg - Heimetenester

Ansatte i avdelingen Heimetenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider
Avdelingssykepleier 52 78 60 70
Sykepleier
Ringevikar
Hjelpepleier
52 78 60 61
Sykepleier
Ferievikar
Omsorgsarbeider
52 78 60 60
Hjelpepleier
52 78 61 71
Medisinstudent
hjelpepleier
Hjemmehjelp
Student
Ernæringsfysiolog og ergoterapeut
Hjelpepleier
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider med rehabiliteringsutdanning
Sykepleier
hjelpepleier
Hjemmetjeneste eller kjøkken
sykepleier
52 78 29 96
Sykepleier
Helsefagarbeider
sykepleier
Sommerjobb
Geriatrisk sykepleier
Hjelpepleier
Assistent
Omsorgsarbeider
Miljøarbeider
Helsefagarbeider
sykepleier
Hjelpepleiar
Helsefagarbeider
lærling
Saksbehandler
Sykepleier
Helsefagarbeider
Veileder NAV Sauda
sykepleier 52 78 61 00
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135