Oversikt over tilsette


Helse og omsorg - Heimetenester

Ansatte i avdelingen Heimetenester
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingssykepleier 52 78 61 71
Sykepleier
Sykepleier
Ferievikar
Omsorgsarbeider
52 78 60 60
Medisinstudent
hjelpepleier
Fysioterapeut
Hjemmehjelp
Student
Ergoterapeut
Helsefagarbeider med rehabiliteringsutdanning
Sykepleier
hjelpepleier
Hjemmetjeneste eller kjøkken
52 78 29 96
Sykepleier
Sommerjobb
Hjelpepleier
Miljøarbeider
Hjelpepleiar
Sykepleier
Ergoterapeut 52 78 61 88
Sykepleier
Helsefagarbeider
Veileder NAV Sauda
sykepleier 52 78 61 00
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135