Teien - Varsel om utvidelse av planområde - Reguleringsplan boligområde

I samsvar med Plan- og bygningsloven §12-8 ble det 17.02.14 kunngjort igangsetting av reguleringsarbeidet for gnr/bnr 22/208. Det varsles nå om utvidelse av planområde på ca  9,7 daa. I 2014 var det Omega Areal som stod for kunngjøringen, men nå har COWI AS overtatt som konsulent.     

Hensikten med utvidelsen er å inkludere gnr/bnr 22/16 i boligområdet, samt se på behov for nødvendig sikring av fjellskråninger for deler av gnr/bnr 22/207, 22/8, 22/2 og 22/155 m.fl.

Det er avholdt oppstartsmøte med Sauda kommune og området er av kommunen vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 og 4-2.

Offentlige myndigheter og berørte grunneiere og naboer vil få eget varselbrev. Alle merknader vil bli oversendt til Sauda kommune sammen med vurdering/kommentar når planforslaget oversendes for behandling. Merknader som er sendt inn i 2014 vil følge saken videre.
Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet kan sendes til COWI AS, Rennesøygata 12, 5537 HAUGESUND innen 6 uker. Spørsmål vedrørende saken kan rettes til COWI AS v/Hjørdis Hausken på tlf. 924 10 516 eller e-post hjhn@cowi.no

Teien - Planområde utvidelse - Klikk for stort bileteTeien - Planområde utvidelse Cowi

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon