Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan (detaljregulering) for ny gang- og sykkelveg langs FV. 520 ved småbåthavna og Fløgstadvika

Formannskapet har i møte den 24.05.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan, med bestemmelser, ut på høring og til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan (detaljeregulering) for ny gang- og sykkelveg (g/s-veg) langs fv. 520 (på «innsida») ved småbåthavna og Fløgstadvika.

Planen skal legge til rette for ny gang – og sykkelveg langs «innsida» på fv. 520 ved småbåthavna og Fløgstadvika, samt ny bussholdeplass ved innkjøringen til Strandavegen og Saunes.


Ny g/s-veg skal binde sammen eksisterende g/s- veg mellom Saudasjøen og Sauda sentrum. Ny g/s-veg er ca. 750 meter lang og starter rett før det sørligste krysset ved innkjøringen til Strandavegen og Saunes og avsluttes ca. 30 meter vest for avkjøringen til Kalhagen. g/s-vegen skal ha en bredde på 3,5 meter inkludert skulder.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Sauda kommune, teknisk enhet, Pb. 44, 4201 Sauda eller elektronisk via høringslink, innen 13.08.2017.

 

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon