Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for hytter på del av gnr. 10 bnr. 1 og 7 i Svandalen

Formannskapet har i møte den 24.05.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan, med bestemmelser, ut på høring og til offentlig ettersyn.

Omega Areal AS har utarbeidet planforslaget for grunneiere på gnr. 10 bnr. 1 og 7, Jorunn Øye Rossebø og Bjørn Egil Rossebø.

Det er i planforslaget lagt opp til ei fortetting og utviding av eksisterende hyttefelt i Svandalen i Sauda kommune, med 10 nye festepunkt i eksisterende utbygde områder og 7 nye punkt i utvidelsen av hyttefeltet mot sørøst. Eksisterende interne tilkomst- og anleggsveier er regulert inn, og eksisterende skiløypetrasè er målt inn og regulert. Det er i bestemmelsene satt krav til at veianlegg som krysser denne trasèen ikke skal vinterbrøytes.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Sauda kommune, teknisk enhet, Pb. 44, 4201 Sauda eller elektronisk via høringslink, innen 13.08.2017.

 
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kategori

Ansatte skjema Miljøretta helsevern
Barn- og ungdom Næring og landbruk
Bolig og eiendom Si din mening
Digital postkasse - konkurranse Skatter og avgifter
Helse, omsorg, trygd og sosial Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Meddommer Vigsel

Logg inn


Generell informasjon