Borgarleg vigsel (vielse) i Sauda kommune

Brudepar - Klikk for stort bildeBrudepar Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i kommunen. Under kan du lese mer om tilbudet.

Slik går du fram om du vil gifte deg borgerlig:

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Dette utføres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Deretter får du en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder, og må være gyldig på vigselstidspunktet.

Se Skatteetatens Veien til ekteskapet - steg for steg

Bestill prøvingsattest hos skatteetaten.no

 

Når du har mottatt prøvingsattest skal originalen sendes kommunen. Vi gjør oppmerksom på at prøvingsattesten kun er gyldig fire måneder og må være gyldig på datoen for vielsen.

Bestille dato for vigsel (vielse)


Dere kan reservere dato for vigsel før pøvingsattesten er mottatt.

Dette skal du gjøre elektronisk via dette skjemaet. Husk at dette må gjøres i god tid, senest tre uker før ønsket bryllupsdato.

  • Sett gjerne opp alternative datoer, i tilfelle førstevalget skulle være opptatt.
  • Vigsler gjennomføres fredager mellom klokken 12.00 og 14.00.
  • Første lørdag hver måned gjennomføres vigsler mellom klokken 12.00 og 14.00.
  • Det er dessverre ikke mulig å bestille tid via telefon.
  • Når elektronisk bestilling er mottatt sender kommunen et bekreftelsesbrev på avtalt dato
  • Alle som ønsker det kan gifte seg borgerlig i Sauda kommune.

Prøvingsattesten må være kommunen i hende senest tre uker før vielsen finner sted, vielsen kan ikke finne sted før kommunen har mottatt prøvingsattesten.

Vigselsmyndighet

Det er to funksjoner i kommunen som har vigselsmyndighet: ordfører og varaordfører

Kommunestyresalen

Vigsler foregår primært i Kommunestyresalen. Rommet har plass til omtrent 25 personer. Det er mulig å se rommet i Rådhusets normale åpningstider etter avtale med Kundetorget.

Vigsler hvor det er behov for universell utforming av lokalene gjennomføres i Biblioteket i påvente av ferdigstilling av Folkets hus.

Åpningstider

Vigsler gjennomføres fredager mellom klokken 12.00 og 14.00.

Første lørdag hver måned gjennomføres vigsler mellom klokken 12.00 og 14.00.

 

Sermonien

Kommunen sørger for det praktiske som oppsett, blomster og lys.

Sermonien kan vare opptil 15 minutter. Dere må ta høyde for å tilpasse sermonien til andre begivenheter i Rådhuset.

Kostnad

Tilbudet er gratis for innbyggere i Sauda kommune så lenge du vil gifte deg i lokalet kommunen tilbyr og i vår åpningstid.

Kommunen tilbyr kommunestyresalen

Dersom du har ønske om annet lokale/pynt enn det kommunen tilbyr, eller andre ting (musikk, diktlesning eller lignende) må du ordne og betale dette selv tilsvarende ekstrakostnader. Ekstrakostnader for kommunen må også dekkes.

 

Gebyrer:

(Vedtatt i k-sak 080/17 den 13. desember 2018).

  • Dersom ingen av partene som skal gifte seg har adresse i Sauda kommune påløper et gebyr på kr 5.000,-
  • Dersom sermonien skal foregå utenfor oppsatt tid påløper gebyr på kr: 5.000,-
  • Dersom sermonien skal foregå et annet sted enn Kommunestyresalen påløper et gebyr på kr: 1.000,- per time medgått tid for den som utfører vigsel.

 

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1.januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

 

Etter vigselen (vielsen)

Brudeparet vil få tilsendt midlertidig vigselsattest (kopi av underskrevet prøvingsattest). Kommunen sender den underskrevne prøvingsattesten til folkeregisteret som utsteder endelig vigselsattest.

Om du skal endre navn som resultat av vigselen, må du ordne dette selv. Søknad finnes på Skatteetaten sine nettsider.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, må du sørge for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problem ved innsjekking.

Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.

 

Dette fagområdet er nytt for oss, så vi ber om forståelse for at rutiner m.m. rundt dette kan bli endret underveis.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135