Detaljregulering for Tangen renseanlegg - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte den 14.03.2018 vedtatt å legge Detaljregulering for Tangen, Gnr./Bnr. 32/3 m.fl. ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 5–2 og 12-10.

Norconsult AS fremmer på vegne av Sauda kommune forslag til detaljeregulering for Tangen renseanlegg (se vedlagte dokumenter). Formålet med planen er å legge til rette for nytt renseanlegg på Tangen, samtidig som planen skal sikre kvaliteten som Tangen har som grønn lunge til det bynære området.
Det legges også til rette for løsninger for veg, snuplass, parkering og gangveg mot Nordelva.
Planframlegget omfatter både private og kommunale eiendommer.
 

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Sauda kommune, teknisk enhet, Pb. 44, 4201 Sauda eller elektronisk via høringslink, innen 06.05.2018.

Planomtale (PDF, 6 MB)

Bestemmelser (PDF, 96 kB)

Plankart (PDF, 558 kB)

Flomsonekartlegging (PDF, 4 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Skisse (PDF, 3 MB)

Saksfremlegg med vedtak (PDF, 278 kB)

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Ørjan Djuv
Forvaltningsleder
52786223