Detaljregulering for Teien, Gnr./Bnr. 22/16, 22/208 m.fl. - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte den 15.11.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan (detaljregulering), med bestemmelser, ut på høring og til offentlig ettersyn.

På vegne av Berge Sag og Trelast AS og grunneieren har Cowi As laget forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Teien, gnr.22 bnr. 16 og 208 m.fl.

Planområdet ligger sørøst for boligområdet på Grønsdal.
I planforslaget er det lagt opp til ca. 27 nye boenheter. Det er lagt til rette for både eneboliger, rekkehus og tomannsboliger i planområdet. Planen har lagt opp til en fleksibel utbygging slik at forskjellige kjøpegrupper kan kjøpe boliger i området.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Sauda kommune, teknisk enhet, Pb. 44, 4201 Sauda eller elektronisk via høringslink, innen 05.02.2018.

Sakspapir (PDF, 299 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Bestemmelser (PDF, 188 kB)

Plankart (PDF, 409 kB)

Teknisk plan (PDF, 458 kB)

Støyfaglig vurdering (PDF, 2 MB)

Skredfarekartlegging (PDF, 6 MB)

Ingeniørgeologisk vurdering (PDF, 4 MB)

Luftvurdering (PDF, 2 MB)

Trafikkvurdering (PDF, 189 kB)

Temarapport naturmangfold (PDF, 3 MB)

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135