Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelister 2018

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (k.sak 080/2017) for 2018, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 4 uker fra 28. februar 2018.

Listen viser de skattepliktige eiendommer med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakst, skattesatsen og utregnet eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på Kundetorget.

Klage vedrørende eiendomsskattetakst kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig og innen 6 uker til:

Sauda kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 44, 4201 Sauda
E-post:

Det fremkommer av eiendomsskattelovens § 25, at eiendomsskatten skal betales selv om den er påklaget. Ved medhold av en klage vil tilgodehavende bli tilbakebetalt.

 

Vedtak k.sak 080/2017 pkt 8

8. Eiendomsskattevedtak for året 2018 i Sauda kommune.

Virkeområde

For skatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på "verker og bruk", næring og faste eiendommer i hele kommunen. Jf. lov om eiendomsskatt til kommunene (eskl.) § 3 første ledd, bokstav a.

a) Eiendomsskattesats:

a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2018 er 7 promille, jf. eskl. § 11 første ledd.

b. Differensiert skattesats for boligdelen i eiendommer med selvstendig boligdel, med tilhørende tomt, for 2018 er 3 promille, jf. eskl. § 12 bokstav a).

b) Takstvedtekter:

a. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Sauda kommune ble vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012, sak 109/12.

c) Terminer:

a. Eiendomsskatten blir skrevet ut i fire terminer, jf. eskl. §25 første ledd.

d) Takster:

Taksering fra 2013 ligger til grunn for satser.

e) Unntak fra eiendomsskatt i forhold til eiendomsskattelova § 7 a og b:

 

Unntak fra eiendomsskatt i høve til eiendomsskattelova § 7 a og b:

 

 • Fylkeskommunale skoler
 • Sauda VGS på Lofthus
 • Sauda VGS avdeling Birkeland
 • Idrettsanlegg og haller
 • Turnhallen
 • Skulegata 29
 • Lyngmyranlegget - Ny Von
 • Golfbanen med klubbhus og anlegg
 • Eiendommer tilhørende følgjene frivillige organisasjoner:
 • Speidarhuset, Håkonsgata
 • Frelsesarmeen, Skulegata 22
 • Pinsekyrkjelyden Salem, Espelandsvegen 6
 • Betel, Indremisjonen, Mogata 1
 • IOGT Losje Fjellbekken, Kyrkjegata 24
 • Sauda Raude Kross, Åbødalsvegen 81
 • Sauda Jeger og Fiskeforening, klubbhus med anlegg
 • Brakamoen barnehage, Andersengja
 • Industriarbeidermuseet, Håkonsgata
 • Bedehuset Saron
 • Tinghaug
 • Sauda Folkets hus A/S

Eiendom tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner vil bli vurdert fritatt for eiendomsskatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

Offentlig skatteliste år 2018 alle kategorier (PDF, 969 kB)

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135