Lokal høyring om namnesak som gjeld skrivemåten av primærnamna Dyrskarvatna / Dyrskarvotna m.fl.

Kartverket og Odda kommune har i samband med adresseringsprosjekt i Odda kommune reist namnesak for nokre primærnamn i området for å få avklart rett skrivemåte. Kartverket nyttar samstundes høvet til å ta med nokre andre namn som treng avklaring av skrivemåte eller formalisering for offentleg bruk, m.a. namn i turområdet på Seljestad og ein del lokale namn. 

Nokre av namna ligg over grensa til Sauda, Suldal og Ullensvang, og dei sakene må dei aktuelle kommunane kunngjera for eventuelle høyringspartar lokalt. Kartverket Bergen sender saka ut på lokal høyring jf. § 5 i lov om stadnamn. Etter § 6 i lov om stadnamn, skal kommunen gjera namnesaka kjend for dei som har uttalerett. Uttalar skal vera grunngjevne og underskrivne.

Primærnamn som er ute til høyring frå 15.02.2018 til 15.04.2018:


1.    Dyrskarvatna/Dyrskarvotna (gruppe av vatn, delvis i Sauda)
2.    Midtra Dyrskarvatnet (del av vatn)
3.    Nordre Dyrskarvatna/Nordra Dyrskarvatnet (vatn)
4.    Søre Dyrskarvatna/Søra Dyrskarvatnet (vatn i Sauda)
 

Vi ber om at uttalar blir send via høyringslink på nettsidene til Sauda kommune, eller til:

Sauda Kommune
PB 44
4201 Sauda

Frist for uttale er satt til 15.4.2018

Ved spørsmål, ta kontakt med sakshandsamar, Marianne Tangeraas på tlf: 52 78 62 25, eller på e-post.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135