Ny folkehelseprofil for Sauda kommune

Folkehelse - Klikk for stort bilete

Folkehelsa i Sauda er i hovudsak god.

Dei fleste ungdommane har det greitt, fråfallet frå vidaregåande skule er lite og elevane trivst på skulen.

Trenden er at færre unge drikk seg berusa og røyker, men likevel fleire enn elles i landet. Det er og barn og unge som slit med psykiske vanskar og andre problem og som treng god oppfølging.

Det er fleire barn som bur i familiar med låg inntekt (under 60 % av nasjonal median). Likevel er det ikkje så stor ulikskap i inntekt generelt i befolkninga i Sauda.

Dei største utfordringane våre er negativ befolkningsutvikling, auke i andelen personar over 80 år, mange unge uføretrygda og lågare levealder enn landet.

I år er det spesielt fokus på alkohol, narkotika og folkehelse.


Folkehelseoversikt Sauda 2018

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135