Oppstartsvarsel for detaljregulering for reinseanlegg på Gnr. 32 Bnr. 3 m.fl - Tangen

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt reinseanlegg på Tangen.

Sauda kommune ønskjer å detaljregulere områda Gnr./Bnr. 32/3, 32/363, 32/569 og 32/806 med hensikt på å legge til rette for etablering av reinseanlegg, type silanlegg, samt sikre vegtilkomst og snuplass for større køyretøy.

Innspel til planarbeidet kan sendast til Norconsult AS avd. Ryfylke, Lagarhusvegen 5, 4230 Sand eller på e-post innan 12.01.18.

Spørsmål kan rettast til Arne Espeland på e-post eller pr. telefon: 970 10 254.

Varslingskart - Tangen (PDF, 472 kB)​​​​​​​

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135