Tilskudd til tilpasning av bolig, etableringstilskudd og startlån

Sauda kommune har fått tildelt tilskuddsmidler til tilpasning av bolig for 2017

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne.Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

 

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

 

- husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen

- eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

 

Hva kan det gis tilskudd til?

 

- både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen

- både leid og eid bolig

 

Hvordan søke?
 

Kontakt Kundetorget eller last nest søknadsskjemaet fra våre nettsider. Ergoterapeut i kommunen kan og bistå med veiledning.


Andre finansieringsmuligheter


Du kan også søke om tilskudd til utredning og prosjektering for å kartlegge behov, muligheter og kostnader.Dette kan for eksempel utføres av arkitekt eller en annen fagkyndig person. Dette tilskuddet er ikke økonomisk behovsprøvd.

Kommunen har også fått tildelt startlånsmidler og tilskudd til etablering. Kontakt ditt lokale NAV kontor for nærmere informasjon og veiledning for å søke startlån.


Ta kontakt med kommunen du bor i for mer informasjon.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135