Tømming av septiktanker høsten 2017

Firma Norva 24 Vest, kommer til Sauda for å tømme septiktanker.

Tømmingen vil foreta i uke 41 (f.o.m. mandag den 9. oktober 2017).
Tømmingen starter fra gnr. 21 (Fosstveit og fortsetter t.o.m. gnr. 32).

Vi gjør oppmerksom på at tankene må være klargjort/framgravd før mandag den 9. oktober 2017. 

OBS! Abonnentene får ikke nærmere varsel før tømmebilen kommer!

Vi gjør oppmerksom på at dersom Norva 24 Vest ikke får utført tømmingen etter fastsatt kjøreruter, må huseier betale ekstra gebyr dersom firmaet må komme tilbake for å foreta tømming når tankene er klargjort.
Abonnentene som ikke tilhører tømmeområdet, men har behov for ekstratømming, bes ta kontakt med direkte til Norva 24 Vest.


Pris for ekstratømming av en vanlig 4 m3 septiktank vil bli ca. 2500,- + eventuelt spyling.
Ekstratømming og eventuelt spyling vil bli fakturert til abonnenten Norva 24 Vest.

Telefon til sentralbord Norva 24 Vest: 57 78 11 70
 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135