Viktig avklaring i Høyesterett om eierskap til kraftanlegget Sønnå Høy

Den 22. juni 2017 falt dom i Høyesterett i sak mellom Saudefaldene og staten om hvem som eier og dermed skal betale eiendomsskatt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for kraftanlegget Sønnå Høy

Staten fikk medhold i at Saudefaldene er skattemessig eier. Sauda kommune er mottaker av både eiendomsskatt og naturressursskatt fra kraftanlegget og hadde derfor trådt inn i saken som partshjelper for staten. Også Statkraft som var den andre mulige eieren var partshjelper for staten i Høyesterett.  

 

Sauda kommune er tilfreds med resultatet. Tvisten har pågått siden kraftanlegget ble bygget og det har vært viktig for kommunen å få en avklaring av hvem som skal betale viktige skatteinntekter til kommunen. Kommunen har skrevet ut eiendomsskatt med Saudefaldene som eier siden 2010 og slipper nå endre utskrivingen for disse årene. Endringen ville innebærer både et potensiale for ytterligere tvister og et betydelig rentetap. Dommen innebærer også at Sauda kommunes inntekter fra andeler i utbytte fra hjemfalte kraftanlegg opprettholdes.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135