Beredskap i Sauda

Ved behov for kontakt i beredskapssituasjoner:
Beredskapsansvarlig: Harald Eikrem - 94803205
Kommunalsjef: Andreas Fløgstad - 92 24 73 83

Informasjon i beredskapssituasjoner (for media):
52 78 62 21

Smeltedigel på Ovnshuset  - Klikk for stort bilde Kap. 6. Beredskapsmessige hensyn


En viktig oppgave for kommunen er å hindre at uhell, ulykker og katastrofer skjer. Likevel kan kommuner bli rammet av slike hendelser som kan få omfattende skadevirkninger for mennesker, miljø og eiendom. Det er viktig å skaffe oversikt over hva som kan skje og først og fremst forebygge, dernest å redusere skadeomfang. Viktige hjelpemidler i dette arbeidet er analyse av risiko- og sårbarhet og beredskapsplanverk generelt.

Kriseinfo er en nettportal som gir samla informasjon fra sentrale norske myndigheter før, under og etter kriser


Organisering

 


Ordfører/varaordfører og rådmann har felles og hver for seg ansvar for å kalle inn katastrofeledelsen. Rådmannen eller stedfortreder er ansvarlig for den praktiske og operative ledelse av kommunens organisasjon og ressurser i kriseledelsen. Ordføreren er leder av katastrofeledelsen med hensyn til kontakt med fylkesmann, andre statsetater og overordnede politiske myndigheter. Når ordføreren er fraværende, overtar varaordfører ledelsen. Andre medlemmer i ledelsen er representanter fra administrasjonen for øvrig, politi, heimevernet, m.fl.Beredskapsplaner


Det er utarbeidet plan for håndtering av alvorligere hendelser som krever etablering av den kommunale katastrofeledelse. Dette gjelder eksempelvis hendelser som kan føre til stor skade, ødeleggelse eller forstyrrelse og som kan berøre et stort antall innbyggere eller det får konsekvenser utover den rent tekniske skadeutbedring, for eksempel for vannforsyning.

Overordna beredskapsplan for Sauda (PDF, 2 MB) blir brukt som grunnlag for handling i slike situasjoner.

 

 


Risiko- og sårbarhetsanalyse


Det er utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyser på flere nivå for Sauda. Disse analysene danner en del av grunnlaget for beredskapsplanverket.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135