Beredskap - Smittevernplan

 

Smittevernloven av 05.08.1994, nr. 55, pålegger Sauda kommune flere plikter: Blant annet skal kommunen utarbeide en smittevernplan som en del av kommunens plan for helsetjenesten. Den skal beskrive de tiltak og tjenester som kommunen gjør for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført, innført eller utført.
I praksis er det kommunelege I (smittevernlegen) som skal utarbeide forslag til smittevernplan. Den skal også inneholde beredskapsplaner.

I forskrift om tuberkulosekontroll, som trådte i kraft 1. januar 2003, ble det innført krav om egen Tuberkulose-kontrollplan som skal inngå i kommunens smittevernplan. Tuberkulose-bekjempelse er derfor tildelt eget avsnitt i smittevernplanen (kap. 7).

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135