Vannforsyning - beredskap

Svandalsfossen mot fjorden i ville kast - Klikk for stort bileteSvandalsfossen mot fjorden i ville kast Per Inge Fjellheim

 

 

I følge forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m. § 12 skal vannverkseier ha en beredskapsplan for å sikre drift og vedlikehold av vannforsyningssystemene under krig eller krise. Beredskapsplanen skal inneholde planer for alternativ vannforsyning til befolkningen, og skal være en del av det ordinære kommunale plansystemet. Kommuneplanleggingen er hjemlet i Plan- og bygningsloven av 14.6.85 nr 77, kap VI. Den pålegger alle kommuner i Norge å utarbeide en kommuneplan som skal utformes slik at den viser mål for utvikling i kommunen og er basis for kommunale delplaner. Kommuneplanleggingen vil vær en kontinuerlig prosess der erfaringar fra fortida og prognoser for framtida blir brukt til å justere planene i takt med virkelig og sannsynlig utvikling.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135