Eigarskapsmelding for Sauda kommune

Sauda kommune har eigarskap i både kommunale/interkommunale selskap og aksjeselskap. Målet med eigarskapsmeldinga er å skapa eit verktøy for å drøfta kommunen sine motiv for deltaking i ulike selskap.  

Samansetjinga av eigarskaps-porteføljen til kommunen skal gagne innbyggjarane på ein formålstenleg måte. I eigarskapsmeldinga har ein mulighet til etablera prinsipp og retningsliner for kommunen si eigarstyring, rammer for utøving av eigarskap i ulike selskapsformer, samt reglar og prosedyrar for politisk og administrativ oppfølging av selskapa.  

 

Eigarskapsmelding for Sauda kommune 2016 - 2017 (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135