Kundetorget

Åpningstider


Mandag - onsdag kl 09.00 - 15.00
Torsdag kl 09.00 - 16.00
Fredag kl 09.00 - 14.00

Kundetorget gir informasjon/service til innbyggjerar, næringsliv og turistar via sentralbord, virtuelt eller ved frammøte. På Kundetorget er og kommunen sitt arkiv og politisk sekretariat. Arbeid med nettstad/facebook vert og utført her.


Frå 2017 vert det innført betaling for kopiering.

 


Nokre døme på tenester

 • brosjyrar og skjemaer
 • hjelp til å fylle ut skjemaer
 • post/arkiv
 • situasjonskart og karthjelp
 • bustønad (NAV frå 01.01.18)
 • utbetringstilskot (frå 01.01.18 NAV)
 • skjenkebevilling
 • parkeringstillatelsar
 • koordinering av annonser
 • rettleiing og hjelp til utfylling av elektroniske søknadar
 • sal av radonmålerar
 • sal av søppelsekker
 • barnehagefakturering
 • koordinering av vigsel

Alle søknader og henvendingar til kommunen skal rettast til Kundetorget.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135