Linkar


Ryfylke (http://www.ryfylke.net)
Bladet Ryfylke
Skoleplassen (http://skoleplassen.no)
Studentum - hjelp til videre utdanning (http://www.studentum.no)

 

Kultur

Friluftsrådet Vest (http://www.friluftsradetvest.no)
Ryfylke friluftsråd (http://www.ryfri.no)
Ryfylkemuseet (http://www.ryfylkemuseet.no)
 

Landbruk og miljø


Klima og miljøverndepartementet (https://www.regjeringen.no/nb/...)
Kllima- og forurensningsdirektoratet (http://www.klif.no)
Kllima- og forurensningsdirektoratet
Landbruksdepartementet (https://www.regjeringen.no/nb/...)
Lovdata (http://www.lovdata.no)
Norges Skogeierforbund (http://www.skog.no)
Regjeringen (http://www.regjeringen.no)
Rogaland Fylkeskommune (http://www.rogfk.no)
Statens Landbruksforvaltning (http://www.slf.dep.no)

Næringsliv og Reiseliv

Bladet Ryfylke (http://www.ryfylke.net)
Destinasjon Haugalandet (http://www.visithaugalandet.no)
Friluftsrådet Vest (http://www.FriluftsradetVest.n...)
Haugalandsløftet (http://www.haugalandsloftet.no)
Haukelivegen (http://www.haukelivegen.no)
Innovasjon Norge (http://www.innovasjonnorge.no)
Klimaskolen (http://www.klimaskolen.no)
Landssammenslutningen for Vasskraftkommunar (http://www.lvk.no)
Reisemål Ryfylke (http://www.ryfylke.com)
Ryfylke Friluftsråd (http://www.ryfri.no)
Sauda Ferie & Fritid (http://www.saudaferie.no)
Sauda Skisenter Svandalen (http://www.saudaskisenter.no)
Sauda Vekst (http://www.sauda-vekst.no)

Pleie- og omsorg og helse/sosial

Dysleksiforbundet (http://www.dysleksiforbundet.n...)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (http://www.ffo.no)
Fylkesmannen (http://www.fylkesmannen.no)
Helse Fonna (http://www.helse-fonna.no)
Helse- og omsorgsdepartementet (http://www.regjeringen.no/nb/d...)
Helse Vest (http://www.helse-vest.no)
Helsetilsynet (http://www.helsetilsynet.no)
Landsforeningen for lesbiske og homofile, bifile og transpersoner (http://www.llh.no)
Lovdata (http://www.lovdata.no)
Nasjonalt folkehelseinstitutt (http://www.fhi.no)
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens (http://www.nordemens.no)
NAV (http://www.nav.no)
Rustelefonen (http://www.rustelefonen.no)
Rådet for psykisk helse (http://www.psykiskhelse.no)
Senter mot seksuelle overgrep (http://www.smso-rogaland.no)
Senteret for sjeldne funksjonshemminger (http://www.frambu.no)
Stiftelsen psykiatrisk opplysning (http://www.psykopp.no)
Tannlegevakt (http://www.tannlegerinorge.no)

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135