Planar i Sauda kommune

Planstrategi for Sauda kommune 2017 - 2020, vedtatt 21.09.16 (PDF, 715 kB)

Strategisknæringsplan i Sauda. Vedtatt i kommunestyret 21.06.2017 (PDF, 2 MB)

 

Kommuneplan
 

Planprogram kommuneplan for Sauda 2018 - 2030, vedtatt 04.10.17 (PDF, 2 MB)

Kommuneplan samfunnsdel 2012 - 2023 (PDF, 2 MB)

Kommuneplan 2012 - 2023 hovedkart (PDF, 6 MB)

Kart over Sentrum og Hellandsbygd - kommuneplan 2012 - 2023 (PDF, 22 MB)

 

Økonomiplan og Kommunedelplanar

 

Økonomiplan 2017 - 2020, vedtatt i sak 116/2016 (PDF, 5 MB)

Kommunedelplan for helse og omsorg (PDF, 11 MB)

Kommunedelplan for oppvekst og kultur 2015 - 2023 (PDF, 2 MB)

Kommunedelplan for Svandalen - tekstdel (PDF, 912 kB)

Kommunedelplan for Svandalen - føresegner og retningsliner (PDF, 51 kB)

Kommunedelplan for Svandalen - kart (PDF, 5 MB)

 

Regionale planer

 

Rogland Fylkeskommune, regionale planar

 

Temaplanar


Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 (PDF, 548 kB)

 

Beredskapsplan - overordna (PDF, 2 MB)

Folkehelseoversikt Sauda 2016 (PDF, 5 MB)

Helseberedskapsplan - oppdatert desember 2014 (PDF, 566 kB)

Handlingsplan for vold i nære relasjoner (PDF, 750 kB)

IKT plan 2010 - 2013 (PDF, 936 kB)

Klima og energiplan vedtatt 010910 (PDF, 608 kB)

Ruspolitisk handlingsplan

Smittevernplan vedtatt 100609 - oppdatert 130809 (PDF, 500 kB)

Trafikksikkerhetsplan 2015 - 2019, rev. 2016 (PDF, 3 MB)

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135