Førstegangsbehandling av planforslag for Honganvik hyttefelt på gnr/bnr 3/3 og 4/19

Detaljreguleringsplan for Honganvik hyttefelt er vedtatt sendt på høring og offentlig ettersyn i formannskapet 10.03.2021.

VA rammeplan ble godkjent av VA ansvarlig i Sauda kommune og plandokumenter er oppdatert i henhold til vedtak. 

Frist for uttale settes til: 30.04.2021. 
Uttale sendes via elektronisk høringslink, eller til Sauda kommune, Pb. 44, 4201 Sauda

Planbestemmelser (PDF, 833 kB)
Vedtak (PDF, 842 kB)
Saksdokumenter