Trafikksikkerhetsplan - høring

Sauda kommunes gjeldene TS-plan gikk ut i 2019 og det er behov for oppdatering av denne for å sikre at trafikksikkerhetsarbeidet ivaretas. Dette gjelder både å sikre et helhetlig arbeid og kontinuerlig fokus på holdningsrettet trafikksikkerhet, samt gjennomføring av fysiske trafikksikkerhetstiltak.

Med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer er det utarbeidet en TS-plan for Sauda for perioden 2021-2024. Planen skal være et styringsverktøy for trafikksikkerhetsarbeidet og sikre gjennomføring av gode tiltak. En oppdatert TS-plan er viktig for re-godkjenning som Trafikksikker kommune og for å kunne søke TS-midler til gjennomføring av tiltak.

Høringsfrist er 27.01.21.

Uttale sendes via vårt elektroniske skjema eller på e-post til Kundetorget.

Trafikksikkerhetsplan - høringsutkast
Vedtak om høring

Stine Skrunes
Prosjektleder sykkelsatsing og trafikksikkerhet
E-post
Telefon 52 78 62 42
Mobil 977 31 362