Kommuneplan 2019-2031

Kommuneplan for Sauda 2019-2031 ble vedtatt i kommunestyremøte 20.5.2020, sak 045/2020. 

Planen omfatter samfunnsdelen og arealdelen med kart, vedlegg og bestemmelser.

Det foreligger en uløst innsigelse til akvakulturområde i Saudafjorden fra fylkesmannen i Rogaland. Med unntak av den uløste innsigelsen, har kommunestyret vedtatt at de øvrige delene av kommuneplanens arealdel har rettsvirkning straks, jf. plan- og bygningslovens § 11-6.

Kommunestyrets vedtak av kommuneplan kan ikke påklages. Se saksfremlegg for informasjon om endringer etter offentlig ettersyn. 

Vi takker for alle bidrag i planprosessen!

Vedtatt kommuneplan kan du lese her. 

Saksframlegg, vedlegg og vedtak.

Kulturminneplan - vedtatt 20.05.2020(PDF, 7 MB)

Vedlegg, liste verneverdier i sentrum(PDF, 167 kB)