Ny klima- og energiplan

Ny klima- og energiplan

Sauda kommune er i gang med å utarbeide ny klima- og energiplan. Nåværende plan er fra 2010 og det er behov for å oppdatere denne. 

Planen skal inneholde mål for kommunens klimaarbeid fremover med prioriterte tema og tiltak.  

Kom med innspill!  

I planarbeidet vil vi gi folk muligheten til å si sin mening og komme med innspill til ny klimaplan. Vi ønsker alle innspill til ny klimaplan velkommen.  

Vi planlegger medvirkning med spesielle grupper (barn og unge, næringsliv og internt i kommunen), og med innbyggere i Sauda.  

  

Medvirkningsaktiviteter for innbyggere i Sauda: 

  • «Åpent kontor». Her kan du møte prosjektleder og komme med innspill til arbeidet – informasjon om tid og steder kommer.  

 

Du kan også sende inn innspill digitalt via Sauda kommune sin nettside.

 

Politisk arbeidsverksted 

Det blir eget arbeidsverksted for nye folkevalgte 19. oktober kl 18.30 i Folkets hus. Dette er et opplegg for politikere, men det blir åpent arrangement med mulighet for å være tilhører til diskusjonen for de som ønsker. 

 

Hva er status på arbeidet med ny klimaplan? 

Høsten 2023 vil bli brukt til medvirkning og kunnskapsinnhenting.  

Per september 2023 er målet at utkast til plan skal ut på høring i løpet av våren 2024.