Detaljregulering for Skårastølen hyttefelt

Formannskapet har i møte den 16.05.18 vedtatt å legge detaljregulering for Skårastølen hyttefelt, gnr. 42 bnr. 8 ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

Tredjemann AS fremmer på vegne av Jofrid H. Vatne og Reidar Vatne forslag til detaljregulering for Skårastølen hyttefelt. Planen er i samsvar med gjeldende kommuneplan for Sauda kommune og omfatter 23 hytter.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Sauda kommune, teknisk enhet, Pb. 44, 4201 Sauda eller elektronisk via høringslink, innen 26.08.2018. 


 

Ørjan Djuv
Forvaltningsleder teknisk
E-post
Telefon 52 78 62 23

Adresse

Rådhusgata 32
4200 Sauda

Kart