Detaljregulering for Skårastølen hyttefelt

Kommunestyret har i medhold av plan- og bygningsloven § 12 - 12 vedtatt detaljreguleringsplan for Skårastølen hyttefelt på gnr. 42 bnr. 8 i Slettedalen, i møte 01.04.20.

Planen legger til rette for 23 hytter med tilhørende infrastruktur i Slettedalen.

Vedtaket kan i medhold av plan- og bygningslovens § 12 - 12 og 1 - 9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland.
Eventuell klage sendes til Sauda kommune innen 3 uker.

Sakspapir (PDF, 819 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)
Bestemmelser (PDF, 599 kB)
​​​​​​​Plankart (PDF, 3 MB)
​​​​​​​ROS-analyse (PDF, 3 MB)
​​​​​​​Ras og flom vurdering (PDF, 4 MB)​​​​​​​
 

Alexander Drange Svendal
Arealplanlegger/ Saksbehandler
E-post
Telefon 52 78 62 21