Administrasjonsutvalet

 

Administrasjonsutvalet er kommunens fagorgan i personal- og organisasjonssaker og kommunens partsamansatte utval etter kommunelovens §25. Utvalet behandlar saker som gjeld forholda mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei ansatte.

Utvalet har eit hovudansvar for å ta initiativ innan dette arbeidsområdet.

Administrasjonsutvalet held minst 5 møter pr år etter oppsett plan, eller når leiaren eller minst 1/3 av medlemmene krevjar det.

Reglement for administrasjonsutvalet (PDF, 142 kB)

 

Vedtatt i sak 075/15 - kommunestyret 4. november 2015.

 

FormannskapetAsbjørn Birkeland, SP
Kristine Espeland Rafdal, SP
Lillian Nordengen, SP
Kristian Landro, KrF

Asle Rafdal, A
Ingrid Hillestad, A

Knut Atle Seim, H

 

Arbeidstakerorganisasjonane


Siv Jørgensen
Roar Fiveland


Varamedlem

Karl Erik Handeland, SP
Eirik Daniel Fatnes, SP
Ivar Johannes Handeland, SP
Sigrid Bojesen Fatnes, SP
Per Aksel Birkeland, SP

 

Øyvind Viland, A
Lisa Stornes, SV
Kjell Reidar Austarheim, A

 

Dagfinn Birkeland, H
Katrine Skorpe, H

 

Vara frå arbeidstakarorganisasjonane

1. Tone Storesund
2. Bente Dolmen Wigelius

3. Linn Kalvik

Linn Kalvik, Delta møter med tale- og forslagsrett.
 

 

 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135