Eldrerådet

Omsorg  - Klikk for stort bilde Eldrerådet har 6 medlemmer med varamedlemmer. Eldrerådet vart valt av kommunestyret . Valgene gjeld for den kommunale valperioden  2015-2019. Kommunestyret vedtok samansetning i sak 75/15 i møte 4. november 2015. 

 

Representantar 2015-2019

 

Asbjørn Birkeland, SP
Knut Halland, AP
Ragnhild Ness, Pensjonistforeningen
Evelyn Austerheim, Pensjonistforeningen
Magne Grindheim, Pensjonistforeningen
Lars Øverland, Pensjonistforeningen.

Leiar og nestleiar blir valt i møte 16.11.2015.

 

Vararepresentantar 2015-2019


Asle Rafdal, AP
Oddvar Odland, KrF
Arne Haavelsrud, Pensjonistforeningen
Hildur Dahl, Pensjonistforeningen
Per Nørgaard, Pensjonistforeningen
Olga Marie Fløtre, Pensjonistforeningen

 

Eldrerådet er eit rådgivande organ for kommunen. Alle saksdokument skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene.

Eldrerådet skal handsama alle saker som gjeld levekårene for eldre.
Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem dei eldre i kommunen.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135