Møtegodtgjørelse

I kommunestyremøte 19.11.2014 i sak 083/14 vedtok kommunestyret nytt reglement for godtgjørelse.

Reglementet gjelder fra konstituerende kommunestyremøte høsten 2015.

Åpningstider

Mandag til onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 16.00
Fredag: 09.00 - 14.00

Adresse

Rådhusgata 32, 4200 Sauda