Kommunestyret

Asbjørn Birkeland, ordfører kommunestyrerepresentant 2015-2019 - Klikk for stort bildeAsbjørn Birkeland, ordfører kommunestyrerepresentant 2015-2019  

Ansvarsområde og oppgåver

 

Kommunestyret er det øvste kommunale organ og har det totale ansvaret for kommunen si samla verksemd slik det går fram av kommunelova. Foruten dei oppgåver som er lagt til kommunen i kommunen og anna lovverk, kan kommunestyret ta opp andre oppgåver etter eige  ønske, dersom det ikkje er i strid med lover og overordna regelverk.

Kommunestyret kan utføra oppgåvene sjølv eller gjennom delegasjonsvedtak overlate det til andre organ etter regler i lov. Kommunestyret kan likevel kreve ein kvar sak, uansett delegasjonsvedtak, framlagt til orientering eller avgjerd. Møteplanen til Kommunestyret.
Sitjande kommunestyre har 19 representantar og er valt for perioden 2015-2019.

 

 

Følg kommunestyremøta direkte på nett

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135