Kontrollutvalet

Leiar av Kontrollutvalet - Alan G. Thompson - Klikk for stort bilde

Kontrollutvalet har 5 medlemmer med varamedlemmer valt av kommunestyret. Valet gjeld for den kommunale valperioden. Denne valperioden er 2015-2019. Vedtatt i sak 063/15. Følgjande medlemmer er valt for denne perioden: 

 

Medlemmer

Leiar Alan Geoffrey Thompson, AP
Nestleiar Jon Lambrigt Grindheim, SP
Signe Marie Breivik, KrF
Medlem Wenche Pleym, AP
Eirik Tangeraas Lygre, V

 

 Vararepresentantar

1. vara Sjur Hatlen, vedtatt i suppleringsvalg 16.12.2015 i sak 086/15
2. vara Laura Seltveit, AP
3. vara Eirik Birkeland, SP

 

Kommunelovas Kapittel 1 handlar om internt tilsyn og kontroll og regulerer mellom anna Kontrollutvalets verksemnd.

Kontrollutvalet er eit folkevalgt organ som har  ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale verksemd i samsvar med Kommunelova §77. Kontrollutvalet utfører sine funksjonar på vegne av kommunestyret og har i hovudsak 3 arbeidsoppgåver:

  1. Rekneskapsrevisjon
  2. Forvaltningsrevisjon
  3. Selskapskontroll

Kontaktinformasjon

Haugland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 AKSDAL
Tlf. 959 86 977

Møteplan 2017

6. februar        10.00 - 14.00
15. mai            10.00 - 14.00
18. september 10.00 - 14.00
13. november  10.00 - 14.00
Møtene er opne og finn stad i Kommunestyresalen, Rådhuset.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135