Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er kommunens fagorgan i personal- og organisasjonssaker og kommunens partssammensatte utvalg etter kommuneloven §5-11.

  • Utvalget behandler saker som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte
  • Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen dette arbeidsområdet
  • Administrasjonsutvalget holder minst 4 møter årlig etter oppsatt plan, eller når leder, eller minst 1/3 av medlemmene krever det

 

Administrasjonsutvalget 2019-2023
Navn Parti E-post Mobiltelefon
Asbjørn Birkeland SP asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no 957 75 794
Sigrid Bojesen Fatnes SP sigrid.bojesen.fatnes@sauda.kommune.no 402 44 428
Morten Maldal SP morten.maldal@hotmail.com 974 02 653
Vegard Birkeland Rød SP post@mrmaldal.no 970 42 603
Jane Nordhagen Ilstad SP janeil@live.no 402 24 858
Hallgeir Amdal AP habbusen@hotmail.com 944 86 366
Siv Hege Lund AP sivi83@hotmail.com 938 26 999
Siv Jørgensen Fagforbundet post@fagforbundet.no
Anita Sandal Fagforbundet anita.sandal@sauda.kommune.no
Stefan Moen Søfting Utdanningsforbundet stefan.moen.softing@sauda.kommune.no
Asbjørn Birkeland
Ordførar
E-post
Mobil 95 77 57 94