Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er kommunens fagorgan i personal- og organisasjonssaker og kommunens partssammensatte utvalg etter kommunelovens §25.

  • Utvalget behandler saker som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte
  • Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen dette arbeidsområdet
  • Administrasjonsutvalget holder minst 5 møter årlig etter oppsatt plan, eller når leder, eller minst 1/3 av medlemmene krever det

 

Administrasjonsutvalget 2015 - 2019 Administrasjonsutvalgetspresentanter med kontaktinfo for e-post og telefon
Administrasjonsutvalget 2015 - 2019
Navn Parti E-post Mobiltelefon
Asbjørn Birkeland SP asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no 957 75 794
Sigrid Bojesen Fatnes SP sigridfatnes@hotmail.com 402 44 428
Morten Maldal SP morten.maldal@hotmail.com 974 02 653
Vegard Birkeland Rød SP post@mrmaldal.no 970 42 603
Jane Nordhagen Ilstad SP janeil@live.no 402 24 858
Hallgeir Amdal AP habbusen@hotmail.com 944 86 366
Siv Hege Lund AP sivi83@hotmail.com 938 26 999
Siv Jørgensen Fagforbundet post@fagforbundet.no
Anita Sandal Fagforbundet anita.sandal@sauda.kommune.no
Roar Fiveland Utdanningsforbundet roar.fiveland@sauda.kommune.no
Asbjørn Birkeland
Ordførar
E-post
Telefon 52 78 63 00
Mobil 957 75 794

 

Ann-Helen Eik-Nes
Personalsjef
E-post
Telefon 52 78 62 66
Mobil 414 68 566